DSCF4226
名前 英語名 シリーズ
ドラゴ Drago Mega-Lite

入手難度
入手難度5サイズ250 (5)

続きを読む